Haapsalu MEK-i spordiselts TAHE eesmärkideks on:
  • Spordikasvatuse ja -kultuuri arendamine ning tervisespordi propageerimine
  • Vähekindlustatud perede ja laste sportliku- ja liikumiskasvatuse läbiviimine ning neile sportimisvõimaluste korraldamine
  • Koolikiusamise all kannatavatele lastele sportlike tegevuste korraldamine eesmärgiga nende enesekindluse tõstmiseks
  • Mõttespordi propageerimine noorte seas ja mõttespordi ürituste korraldamine noortele
  • Personaaltreeningute korraldamine ja läbiviimine. Treeningud on üldkehalise ettevalmistusega ja baseeruvad funktsionaalsetel harjutustel.