Haapsalu MEK OÜ on ehitus- ja remonditöid ning kinnisvara alaseid teenuseid osutav ettevõtte, kes osutab teenuseid Haapsalus ja Läänemaal ning Tallinnas ja Harjumaal.
Koostöös oma Soome sõpradega ka Helsinkis ja selle ümbruses.